G.R.C > Projekts

Projekts

 

Projekta norise

 

 1. Tikšanās ar mūsu projektu vadītāju birojā vai pie Klienta.
 2. Objekta apsekošana un fotografēšana
 3. Skiču izstrāde (1-3 dienas)

  Skices paraugs 1 (PDF file 0.41 Mb)


  Skices paraugs 2 (PDF file 1.13 Mb)

 4. Priekštāmes aprēķināšana un tās saskaņošana ar klientu.
 5. Līguma un tāmes abpusēja parakstīšana, avansa rēķina izrakstīšana.
 6. Reklāmas saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē pie attiecīgā rajona mākslinieka, valodas inspektora un kultūras pieminekļu inspekcijas un CSDD, ja tas ir nepieciešams.
 7. Reklāmas izgatavošana ( 5 – 21 darba diena)
 8. Reklāmas montāža.
 9. Darba nodošana, darba pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana, norēķina rēķina izrakstīšana.
 10. Reklāmas pases izgatavošana un nodošana Klientam.
Top.LV
Portatīvie datori Datori Datortehnika